HKJ08022011_104

Scoutfrämjandet i Bjärred

Scoutfrämjandet i Bjärred är en förening vars ändamål är att stödja Bjärreds Scoutkår i dess verksamhet. Föreningen bildades 1969 som en ekonomisk förening och är organisatoriskt helt skild från scoutrörelsen.

Genom olika aktiviteter, som t.ex. majblomme-försäljning stöder föreningen scoutkåren när det gäller inköp av t.ex. tält och kanoter, lägerkostnader för ledare, ledarutbildning samt bidrag till reparationer av scoutgården.

Föreningen har under åren haft fyra ordföranden, Håkan Wärnskog, Gert Bengtsson, Ingemar Samuelsson och nu Bengt Nilsson. Från början var det ofta lärare engagerade i styrelsen, men numera består den mestadels av före detta scoutledare.

Genom att erlägga en årsavgift på 100 kronor per familj, blir ni medlemmar i föreningen och hjälper oss att stödja Bjärreds Scoutkår och därmed ge våra barn och ungdomar en meningsfull och stimulerande fritid.

Vi behöver allt stöd vi kan få, varför vi gärna ser att ni blir medlemmar. Medlemsavgiften betalas till bankgiro 295-2125, Sparbanken Öresund.