Frågor och svar om scoutdräkten

Varför har vi en scoutdräkt?

Scoutdräkten är ett sätt att visa att vi alla tillhör Scouterna. Scoutdräkten skapar gemenskap, stärker vår identitet och är en del av vårt symboliska ramverk. Scoutdräkt används i olika utföranden i hela världen och visar på att vi tillhör en global rörelse.

Vad ingår i scoutdräkten?

Scoutdräkten består av Scouternas kort- eller långärmade t-shirt, kort- eller långärmade skjorta, eller pikétröja. Färgen är petroleumblå med Scouternas logotyp väl synlig. En halsduk hör till dräkten. Scouternas officiella halsduk är mörkblå med Scouternas logga på ett gult band. Samverkansorganisationer och scoutkårer kan besluta om egna halsdukar. För de som gått Treklöver-Gilwell-utbildningen finns en speciell halsduk, som kan användas istället för andra halsdukar och läggs ovanpå kragen.

När du representerar Scouterna utomlands ska Scouternas officiella halsduk användas som en del av scoutdräkten.

När ska scoutdräkten användas?

Vid all scoutverksamhet bör scoutdräkt eller scoutkläder bäras. Det innebär att det ska synas tydligt av klädseln att man är scout. Med scoutkläder menas profilplagg med ordet scout, Scouternas logotype eller samverkansorganisationernas logotype väl synlig. En arrangör kan besluta om hur scoutdräkt ska bäras under ett arrangemang eller del av verksamhet, som högtider och ceremonier.

Kan min ledare kräva att jag har på min scoutskjortan?

Alla delar av scoutdräkten (skjorta, piké och t-shirt) är likställda och räknas alla som scoutdräkt. Vid vissa samlingar kan en arrangör besluta att scoutdräkt ska bäras men arrangören kan inte besluta om vilken del av scoutdräkten som ska bäras. Det är upp till varje scout om man vill bära skjorta, piké eller t-shirt tillsammans med halsduken. Vid ceremonier, t.ex. märkesutdelning, är det vanligast att scoutskjorta bärs.

Vilka märken ska jag ha på scoutskjortan?

Det finns inte en officiell märkesordning. Olika kårer och samverkansorganisationer har till viss grad olika traditioner för vilka märken man använder och hur de placeras på dräkten, inga specifika regler kring detta finns. På sidan märkesplacering hittar du mer info och bilder över hur vi i kåren brukar placera våra märken på scoutskjortan.
Märkesplacering

Måste jag ha europamärket påsytt?

Europamärket är ett tillhörighetsmärke som visar var ifrån i världen vi kommer vilket är både kul och användbart, speciellt när vi träffar scouter från andra delar av världen. Däremot finns det inga krav om vilka märken varje scout väljer att sy på sin skjorta.

Vilket världsscoutmärke ska jag använda?

Världsscoutmärkena är tillhörighetsmärken och visar vilken världsorganisation vi tillhör. Det finns två olika världsscoutorganisationer, WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) och WOSM (World Organization of the Scout Movement). Scouterna är medlemmar i båda organisationerna. Just nu ser vårt medlemskap ut så att alla kvinnliga medlemmar i Scouterna är med i WAGGGS och alla med en annan könstillhörighet än kvinnlig är medlemmar i WOSM. Varje scout väljer själv vilket märke som hen vill ha på skjortan utifrån vilken världsorganisation man tillhör. Det är dock inte tillåtet att ändra eller på annat sätt modifiera WOSM:s eller WAGGGS märken, du kan alltså inte göra en egen variant av dessa märken.

När är det inte okej att använda scoutdräkt?

Scoutdräkten kan användas vid all scoutverksamhet men också gärna utanför scouterna. Att bära scoutdräkt eller scoutkläder utanför scoutverksamheten är ett bra sätt att visa upp Scouterna och vårt varumärke. Tänk dock på att när du använder scoutdräkt ses du som en representant för Scouterna och förväntas alltid uppträda i linje med Scouternas värderingar och policys.