Scoutkläder

Kårhalsduk och kårtröja

Kårhalsduken och kårtröjan köps direkt från kåren. Antingen vid ett gemensamt beställningstillfälle eller när som helst under resten av terminen genom er avdelningsledare. Det kan dock ta någon vecka från det att man beställer tills det att man kan hämta det man beställt.

Scoutshopen

Från scoutshopen kan man t.ex. beställa scoutskjortor, scouttröjor och andra scoutprylar. Vi brukar göra en kårgemensam beställning från Scoutshopen cirka en gång per termin men det går givetvis bra att beställa själv.

Till scoutshopen