Om medlemskapet

Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställes vid kårstämman i augusti varje år. Hälften betalas på höst– och andra hälften på vårterminen. Vi kommer skicka ut ett inbetalningskort till dig när det är tid att betala. I medlemsavgiften ingår medlemstidningen Scout.

Försäkringar

Som medlem i Bjärreds scoutkår är du alltid försäkrad under scoutaktivitet; både på hemma- och bortaplan. Kåren omfattas av Scouternas försäkringar som gäller alla medlemmar i hela landet. För aktuell information i detalj hänvisar vi dig till www.scoutservice.se.

Deltar du i scoutverksamhet?

Vi vill att du som medlem i Scouterna ska känna dig trygg och därför finns vår medlemsförsäkring. Försäkringen gäller så fort du deltar i någon verksamhet som anordnas av Scouterna och under resa till och från verksamheten. Försäkringen gäller för medlemmar men också för icke medlemmar under prova på-perioden.

I Medlemsförsäkringen ingår:

  • Olycksfallsförsäkring som gäller om du skadar dig under Scouternas verksamhet. En olycksfallsskada är en kroppsskada som sker ofrivilligt och genom en plötslig yttre händelse, till exempel att du ramlar och bryter armen. Det är viktigt att veta att överansträngning eller skada på grund av ensidig rörelse inte räknas som olycksfall.
  • Självriskreducering för motorfordon och hem som gäller om du använder din egen bil för kårens räkning och ersätter en del av eller hela självrisken på din bilförsäkring i händelse av en skada. Försäkringen kan även ersätta en del av eller hela din självrisk på hemförsäkringen om något händer i hemmet under tiden du är på scoutverksamhet.
  • Allriskförsäkring som gäller för skador på egendom under verksamhet anordnad av Scouterna. Du kan till exempel få ersättning om du hyr eller lånar en kamera och den åker i golvet och går sönder.

Reser du med Scouterna?

Alla som reser tillsammans med eller på uppdrag av Scouterna, dess distrikt, förbund eller scoutkårer täcks av vår omfattande tjänstereseförsäkring. Försäkringen ger till exempel ersättning om du skulle drabbas av olycksfall, sjukdom, förseningar eller om du blir av med personliga saker. Försäkringen gäller i hela världen med undantag för de länder/områden som UD eller Svenska Smittskyddsinstitutet helt eller delvis avråder från att resa till.

Scoutnet

Du kan själv logga in i Scoutnet som är vårt medlemsregister. I Scoutnet kan du ändra dina kontaktuppgifter, se dina fakturor, utmärkelser/märken du fått och vilka arrangemang du deltagit på. Anmälan till arrangemang där man deltar som enskild scout, till skillnad från arrangemang där vi deltar som kår, brukar också göras genom Scoutnet. Loggar in gör man med e‑postadress/medlemsnummer och lösenord. Har du problem att logga in kan du höra av dig till vår medlemsregistrerare via e‑post, medlem@bjarredsscoutkar.se.

Till scoutnet

Ändrade kontakt-/hälsouppgifter

Har du flyttat, byt telefonnummer eller e-postadress? Då behöver du meddela oss vad dina nya kontaktuppgifter är. Detta kan du själv göra direkt i Scoutnet, via formuläret Ändrade kontaktuppgifter eller så meddelar du din avdelningsledare så hjälper hen dig. Om det sker ändringar i ditt hälsotillstånd som vi behöver veta, t.ex. allergier, sjukdomar, meddelar du din avdelningsledare direkt.

Avsluta medlemskap

Om du vill avsluta ditt medlemskap i kåren fyller du i formuläret Avsluta medlemskap.